اداره آموزش و پرورش منطقه پردیس
سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰ (۱۴۰۰/۰۸/۰۴)
Tuesday , (2021/10/26)
آدرس: پردیس فاز4 میدان فردوس کوچه فردوس9
تلفن : 02176286240 نمابر : 02176286240
کدپستی : 1659144651  
Copyright © 1399 Shakhes Rayane Sepahan
Ver : (6.4.1)
tell : 031-33383841
Email : Poshtibani@ShakhesRayane.ir